PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA SPOLOČNOSTI UKTRANSPORT

Keď vypĺňate online objednávku, zverujete nám osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vytvorenie a spracovanie objednávky.

V týchto pravidlách ochrany súkromia zistíte, aké informácie zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a ako ich môžete upraviť alebo odstrániť.

Posledná aktualizácia: 27.07.2018

AKÉ ÚDAJE SPOLOČNOSŤ UKTRANSPORT ZHROMAŽĎUJE

Chceme, aby ste vedeli aké informácie zhromažďujeme

Na to, aby ste si mohli komfortne z pohodlia domovu objednať naše služby a aby sme vám všetkým mohli poskytnúť čo najlepšie služby, musíme a zhromažďujeme od vás základné údaje, ktoré sú nutné k tvorbe a spracovaniu objednávky a následnému doručeniu. Medzi také údaje patria:

• Meno a priezvisko odosielateľa a príjemcu
• Názov firmy odosielateľa a príjemcu
• Ulica a číslo domu odosielateľa a príjemcu
• Mesto odosielateľa a príjemcu
• PSČ/Postcode odosielateľa a príjemcu
• Krajina odosielateľa a príjemcu
• E-mail odosielateľa a príjemcu
• Telefónne číslo odosielateľa a príjemcu
• Váš názor na služby
• Interakcia používateľa na webstránke

ZABEZPEČENIE VAŠICH ÚDAJOV

Vaše informácie sú chránené

Všetky služby spoločnosti UK Transport majú integrované bezpečnostné funkcie, ktoré neustále chránia vaše informácie. Dosahujeme to:

• Pomocou šifrovania uchovávame údaje počas prenosu súkromné.
• Dôkladne kontrolujeme procesy zhromaždovania, ukladana a spracúvania informácií.
• Prístup k osobným údajom majú len zamestnanci spoločnosti UK Transport.

UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Kedykoľvek môžete požiadať o odstránenie údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu dokým objednávka nie je plne spracovaná a doručená konečnému príjemcovi. Údaje, ktoré bude potrebné uchovávať na základe osobitnej zákonnej povinnosti dlhšie, budú uchované na dobu nevyhnutnú podľa príslušného osobitného zákona.

INFORMÁCIE O TÝCHTO PRAVIDLÁCH

Kedy sa tieto pravidlá uplatňujú

Tieto pravidlá ochrany súkromia sa vzťahujú na všetky služby spoločnosti UK Transport. Výnimkou sú služby s vlastnými pravidlami ochrany súkromia, ktoré tieto pravidlá nezahŕňajú.

Tieto pravidlá ochrany súkromia sa nevzťahujú na:

• Spôsoby spracúvania údajov inými spoločnosťami s ktorými spolupracujeme.

Zmeny týchto pravidiel

Znenie týchto pravidiel ochrany súkromia z času na čas meníme. Neobmedzíme vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel ochrany súkromia bez vášho výslovného súhlasu. Vždy uvádzame dátum zverejnenia posledných zmien. V prípade podstatných zmien bude upozornenie výraznejšie, v niektorých prípadoch na e-mail.